«

»

Bře 05

Další krůček

Je to několik měsíců byl aktualizován tento klubový web. Problémů bylo hned několik od opakovaném řešení problémů s napadáním stránek viry, až po časovou absenci stále je řešit. Řekl jsem dost a udělal razantní krok. Udělat zcela nový web. Společně se členy klubu jsme dávali návrhy jak by měl vypadat a co od něho čekat a myslím si, že výsledek není vůbec špatný. V některých věcech jsme se nechali inspirovat, jako například od rektora Vysoké školy Báňské, kde má svůj blog. Dalšími novinkami by měla být větší kooperativnost s jinými weby zabývající se snookerek. Dále jsme rozšířili řady autorů článku, což snad zajistí větší pravidelnost aktualizace webu. V neposlední řadě je pro tento rok naplánováno několik akcí a soutěží do kterých doufáme že se zapojíte. Dofám, že dokážeme navázat tam kde jsme přestali.

Děkujeme za vaší trpělivost a spolupráci.
Vedení klubu